Úvodní stránka

Jazyk – Literatura – Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na počátku roku 2012. Je koncipován jako otevřený, volně a průběžně doplňovatelný a ovšemže také strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií.

Časopis má půlroční periodicitu: ze všech postupně nashromážděných příspěvků bude vždy v červnu a listopadu každého kalendářního roku vytvořen korpus časopiseckého vydání tak, aby každé uzavřené číslo obsahovalo pouze texty, které prošly recenzním řízením a byly garantovány redakční radou časopisu.

Redakce má eminentní zájem na zapojení širokého okruhu přispěvatelů a cení si odvahy a autorské odpovědnosti přemýšlivých a citlivých lidí. Zcela záměrně se vyhýbáme termínu didaktika. Didaktičností, nebo též didaxí (z řeckého didaskw = učím), běžně rozumíme především vyučování, poučení, ale i naukovost. Ovšem jsme si zcela jisti, že každé dílo, ať ryze teoretické, nebo i praktické, umění slovesné, výtvarné i hudební, je vždy didaktické, protože jeho podstatou je objektivizace, tedy zjevnost nezjevených věcí. To nazýváme též sdělností, podmínkou každé komunikace. Proto Jazyk – Literatura – Komunikace.

ISSN 1805-689X