O časopisu

Vydavatel: Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Náš recenzovaný odborný časopis vychází vstříc především vědeckým pracovníkům v oboru lingvistiky, literární vědy a literární historie, pedagogiky a didaktiky zmíněných vědních disciplín.

Vznikl jako on-line dostupné periodikum, k dispozici jsou vždy dvě čísla ročně. Využívá odborného potenciálu Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci, která jej připravuje a vydává, ale též odbornosti pracovníků ze spřízněných kateder a vědeckých pracovišť u nás i v zahraničí. Neomezuje se jen na zkušenost starších autorů, dává prostor doktorandům a odborným asistentům i externistům. Navazuje na dlouholetou tradici konferencí pořádaných Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty při UP v Olomouci. Způsob provedení a realizace časopisu, redakční i vydavatelský záměr, vycházejí vstříc změnám podmínek k hodnocení vědeckých a výzkumných projektů, jak byly v minulých letech nastaveny. Jelikož bychom rádi nadále zveřejňovali výsledky své práce a nezastupitelného vědeckého působení, umožňujeme touto cestou publikovat, a tudíž zveřejnit závěry vědeckého výzkumu mnoha pracovníků zainteresovaných v jednotlivých jmenovaných oborech, a tak následně iniciovat další projekty teoretického i praktického zaměření.

Kvalifikovaná a odborně způsobilá redakce předkládá dvakrát do roka recenzentům studie a články související výhradně s oborem a zaměřením časopisu. Redakční rada schvaluje zveřejnění každého jednotlivého čísla. Má zájem vydávat teoretické studie, empiricky založené stati, odborné komentáře založené na podkladě kvalifikovaných podstatných i dílčích výzkumů atd.

Redakce je vstřícná především k tvůrčí, fundované a interdisciplinární, individuálně i kolektivně založené vědecké činnosti, která jednoznačně podporuje vývoj a růst oboru.

Doc. Dr. Igor Fic