Up

Studie

INTERPRETAČNÝ MANAŽMENT PRI PRÁCI S BÁSNICKÝM TEXTOM (Sonet ako inšpiratívna synergia obsahu a formy)
ČEŠTINA – MÉDIA – VÝUKA
IMPLICITNOSŤ METÓDY, OBSAHU A MENTÁLNEHO MODELU
OSOBITÝ AUTORSKÝ STYL VYBRANÝCH PROZAIKŮ A JEHO VYUŽITÍ V JAZYKOVÉM VYUČOVÁNÍ
DOSPĚLÍ IMIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH MOTIVACE UČIT SE ČESKÝ JAZYK
INTEGRACE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH JINÉHO ETNIKA PROSTŘEDNICTVÍM LITERATURY
O KVALITE AKADEMICKÝCH TEXTOV