Up

Studie

Tvorivé písanie a nižšia sekundárna škola
K výtvarnému a vizuálnemu v literárnom texte
Slovenská a svetová literatúra v tvorivých interpretačných procesoch
Konstrukce a re-konstrukce textu v didaktice literatury
Vnímanie šlabikára a písanej reči žiakmi 1. ročníka základnej školy
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
Literárna reflexia výtvarného diela
Tvorivé metódy práce s umeleckým textom zo staršej slovenskej literatúry
Osobnost lektora v jazykových kurzech pro cizince - kvalitativní studie ze Švédska a České republiky
Inovatívny metodický rozmer praktickej estetiky