Up

Studie

Efektivita kooperativního vyučování ve výuce mateřského jazyka
Čtenářská kompetence adolescentů a časoprostor historické povídky
K niektorým stratégiám a metodám rozvoja osobnosti vo vyučovaní literatúry (nielen) pre deti a mládež
Souvisí schopnost vyjadřování s trávením volného času?